trankhoa856325 created a new article
17 w

Hướng Dẫn Trồng Hoa Mai Vàng Nở Đúng Dịp Tết | #123

Hướng Dẫn Trồng Hoa Mai Vàng Nở Đúng Dịp Tết

Hướng Dẫn Trồng Hoa Mai Vàng Nở Đúng Dịp Tết

Có hai loại giống hoa mai: loại nở một lần mỗi năm vào dịp Tết và loại nở bốn lần mỗi năm. Trước đây, hoa mai chỉ có khoảng 5 - 10 cánh, nhưng với phương pháp lai tạo, đã phát triển ra hoa có hơn 10 cánh, có thể bao phủ toàn